Road Control System

Road control system a.s.

Společnost Road control system a.s. vznikla v roce 2007 jako inženýrská, kontrolní a konzultační firma. Společnost dnes nabízí mnohostranné profesionální služby související s přípravou a zajištěním realizace staveb, jedná se zejména o:

  • Inženýrskou činnost
  • Provádění TDI staveb
  • Kontrolní a monitorovací činnost na již předaných a provozovaných dílech
  • Projektové, průzkumné a diagnostické práce
  • Konzultační činnost
  • Zajištění realizace staveb
  • Služby v oblasti BOZP

a to zejména v oboru pozemních, inženýrských a dopravních staveb.

Hlavním posláním firmy je pomáhat formulovat a zpracovat optimální způsob řešení problému klienta, eventuelně najít způsob, jak vzniku problému u klienta předcházet.

Řešit úkoly spojené s výběrem lokalit, zpracováním projektové dokumentace, vyřízením povolení nutných k zahájení stavby a následně být nápomocni při realizací stavby včetně výkonu technického dozoru investora a koordinace prací a dodávek přímých zhotovitelů stavby.
Spolupráce s investorem po dokončení prací při kolaudačním řízení a odstraňování závad.

Pro zadavatele staveb a investory v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb. poskytujeme komplexní služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to jak ve fázi přípravy staveb, tak ve fázi jejich realizace.
Činnosti koordinátora pro všechny typy staveb je zajištěna odbornými pracovníky, kteří jsou držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.